Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức - tự học và sáng tạo

Địa chỉ: Vũ Quý - Kiến Xương - Thái Bình
 05/09/20  Bản tin trường  22
Ngày hội đến trường của các bé trường mầm non Vũ Quý 2020 - 2021
 05/09/20  Bản tin trường  21
Trường mầm non Vũ Quý chuẩn bị  chào đón năm học mới 2020 -2021
 20/07/20  Bản tin trường  37
Trường mầm non Vũ Quý quyết toán thu chi  năm  học 2019 - 2020
 20/07/20  Bản tin trường  34
Trường mầm non Vũ Quý thông báo các khoản thu hè năm 2020
 20/07/20  Bản tin trường  27
Trường mầm non Vũ Quý tổ chức dạy hè năm 2020
 20/07/20  Bản tin trường  26
Trường mầm non Vũ Quý tổ chức họp phụ huynh toàn trường báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai công tác hè năm 2020
 20/07/20  Bản tin trường  26
Trường mầm non Vũ Quý tổ chức tổng kết năm học 2019 - 2020 và bàn giao học sinh vào lớp 1
 20/07/20  Bản tin trường  23
Trường mần non Vũ Quý tổ chức tổng kết năm học 2019 - 2020 ngày 13 và ngày 14/7/2020
 20/07/20  Bản tin trường  26
Chụp ảnh kỷ niệm các em 5 tuổi năm học 2019 - 2020
 20/07/20  Bản tin trường  26
Trường mầm non Vũ Quý tổ chức liên hoan chia tay các bé lớp 5 tuổi