Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức - tự học và sáng tạo

Địa chỉ: Vũ Quý - Kiến Xương - Thái Bình
 20/07/20  Bản tin trường  9
Trường mầm non Vũ Quý quyết toán thu chi  năm  học 2019 - 2020
 20/07/20  Bản tin trường  9
Trường mầm non Vũ Quý thông báo các khoản thu hè năm 2020
 20/07/20  Bản tin trường  9
Trường mầm non Vũ Quý tổ chức dạy hè năm 2020
 20/07/20  Bản tin trường  8
Trường mầm non Vũ Quý tổ chức họp phụ huynh toàn trường báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai công tác hè năm 2020
 20/07/20  Bản tin trường  9
Trường mầm non Vũ Quý tổ chức tổng kết năm học 2019 - 2020 và bàn giao học sinh vào lớp 1
 20/07/20  Bản tin trường  7
Trường mần non Vũ Quý tổ chức tổng kết năm học 2019 - 2020 ngày 13 và ngày 14/7/2020
 20/07/20  Bản tin trường  8
Chụp ảnh kỷ niệm các em 5 tuổi năm học 2019 - 2020
 20/07/20  Bản tin trường  9
Trường mầm non Vũ Quý tổ chức liên hoan chia tay các bé lớp 5 tuổi
 03/06/20  Bản tin trường  31
Trường mầm non Vũ Quý tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1.6.2020 cho học sinh
 05/05/20  Bản tin trường  37
Các hoạt động của học sinh trong ngày đi học đầu tiên sau thời gian nghỉ dịch