Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức - tự học và sáng tạo

Địa chỉ: Vũ Quý - Kiến Xương - Thái Bình
 • Đỗ Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0948215996
 • Nguyễn Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   TC
  • Điện thoại:
   0943.211.613
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH
  • Điện thoại:
   0163.514.1807
 • Vũ Thị Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   TC
  • Điện thoại:
   0162.961.4883
 • Hoàng Thị Nhật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   TC
  • Điện thoại:
   0971.606.783
 • Bùi Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH
  • Điện thoại:
   0974.502.318
 • Nguyễn Thị Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH
  • Điện thoại:
   0987.047.241
 • Đinh Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   TC
  • Điện thoại:
   0163.843.5705
 • Đặng Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0164.699.6241
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH
  • Điện thoại:
   0169.725.5729
 • Bùi Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH
  • Điện thoại:
   0127.585.9681